Paniniwala ng mga ang dating daan

Bagama’t walang humpay sa pagganap ng tungkulin ng pangangaral sa iba’t ibang lugar, paglipas ng panahon ay naunawaan ni Bro.

Eli na wala pang one-eight ng populasyon ng bansa ang naabot ng kaniyang pangangaral.

Mayor parte ng mga proyekto ng grupo ay nailulunsad at nakapagpapatuloy sa pagtutulungan ng mga kaanib sa Church of God International kahit walang direktong tulong na nakakamit sa mga ahensiya ng pamahalaan at mga pribadong sektor.

Maliban sa pagpapalaganap ng salita ng Dios, ang grupong Ang Dating Daan ay nananatiling isa sa mga masugid na tagasuporta ng charities at mga proyektong social services ng maraming mga organisasyon at foundation sa buong Pilipinas.

Isa pang panibagong breakthrough larangan ng brodkasting ay ang pagpapasimula ng La Verdad TV sa taong 2012, na nagpapalabas ng mga programang panrelihiyon sa Espanyol.

Kabilang dito ay ang , ang bersyon ng Ang Dating Daan sa Ingles, ay may patuloy na brodkast sa pamamagitan ng satellite na mapapanood sa mayor parte ng mga bansa sa Asya, Europa, North America, Africa at Australia.

Sa kasalukuyan, may simulcast rin ang Ang Dating Daan sa UNTV Radio La Verdad 1350 k Hz sa AM band.

Ang iskedyul ng programang pangradyo ng Ang Dating Daan ay ang sumusunod: ay nagpasimula ng pagbo-brodkast sa telebisyon noong 1983 sa IBC-13.